Regulamin i polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis Imbirowy Garnek.

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności: 12.09.2016.

I. Definicje

1. Administrator – oznacza Serwis www.imbirowygarnek.pl, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora, za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis – oznacza stronę internetową prowadzoną przez Administratora i działającą w domenie www.imbirowygarnek.pl.

6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

8. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

9. Administrator wykorzystuje następujące typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

10. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

11. Administrator Serwisu wykorzystuje Cookies w następujących celach:

a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
– Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].

b. prezentowania (wyświetlania) reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
– Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].

c. prezentowania (wyświetlania) reklam, banerów i linków związanych z programami afiliacyjnymi dostarczanymi przez partnerów Administratora. Pełna lista partnerów dostępna u Administratora Serwisu.

d. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów, portali i mediów społecznościowych:
– facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];
– instagram.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];
– plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
– twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA];
– linkedin.com [administrator cookies: LinkedIn Corporation z siedzibą w USA lub LinkedIn Ireland z siedzibą w Irlandii].

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

12. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

13. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

14. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Regulamin Newslettera

1. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Administratora. Elementy graficzne i treści Newslettera stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Administratorowi lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.

2. W celu aktywacji usługi Newslettera należy:
a. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej,
b. złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym w Serwisie swojego adresu poczty elektronicznej,
c. aktywować przycisk „Zapisz się”,
d. aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Administratora na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

3. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, o której mowa w pkt. 2 lit. d) Regulaminu, pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newslettera na czas nieokreślony.

4. Udostępniony adres poczty elektronicznej Użytkownika przetwarzany będzie przez Administratora w celach otrzymywania przez Użytkownika Newslettera.

5. Adres e-mail podany podczas zapisywania się do Newslettera nie jest udostępniany osobom trzecim.

6. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez jej dezaktywację.

7. W celu dezaktywacji usługi Newslettera należy kliknąć link zawarty w treści (stopka) Newslettera.

8. Administrator potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera Administrator zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newslettera.

9. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newslettera.

Publikacja komentarzy i zdjęć

1. Za treść komentarza odpowiada Użytkownik, który ponosi pełną odpowiedzialność za opublikowaną treść.

2. Zabronione jest publikowanie treści naruszających polskie prawo oraz dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego.

3. Zabronione jest używanie wulgaryzmów oraz słów i wyrażeń uważanych za obraźliwe.

4. Serwis Imbirowy Garnek nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów publikowanych przez Użytkowników w komentarzach i zastrzega sobie w każdym momencie prawo do ich usunięcia lub odmowy publikacji bez podania przyczyny.

5. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do wszystkich przesłanych i umieszczonych w komentarzach zdjęć i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ich ewentualne naruszenie.

6. Publikacja komentarza lub udostępnienie zdjęć do publikacji w Serwisie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją niniejszego Regulaminu.

Kontakt

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Administratorem Serwisu poprzez Formularz Kontaktowy.